Bollebergen 2A/20 - 9052 Gent-Zwijnaarde   kristiaan.markey@everest-law.be 09 334 94 70

Rechtsbijstandsverzekering

 • Het is nog te weinig bekend dat u via een rechtsbijstandsverzekering, vaak gekoppeld aan uw familiale verzekering of aan uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (auto), op kosten van uw verzekering rechtsbijstand kan genieten van:
  • dekking ereloon en kosten advocaat
  • dekking gerechtskosten
  • dekking kosten gerechtsdeurwaarder
  • dekking kosten gerechtsdeskundige geneesheer medische expertise
  • dekking kosten raadgevend geneesheer
 • U geniet via de rechtsbijstandverzekering ook van de vrije keuze van advocaat, die u zelf kiest
 • U heeft er dan ook alle belang bij om een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, indien u hierover nog niet beschikt via de familiale verzekering
 • De Minister van Justitie werkt aan een project tot invoering van een fiscaal-vriendelijke rechtsbijstandsverzekering met 40% aftrekbaarheid van de premies (vermoedelijk van kracht vanaf 01.01.2019).