Brusselsesteenweg 346C bus 1 - 9090 Melle   markey@advocura.be 09 362 72 56

Rechtsbijstandsverzekering

 • Het is nog te weinig bekend dat u via een rechtsbijstandsverzekering, vaak gekoppeld aan uw familiale verzekering of aan uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (auto), op kosten van uw verzekering rechtsbijstand kan genieten van:
  • dekking ereloon en kosten advocaat
  • dekking gerechtskosten
  • dekking kosten gerechtsdeurwaarder
  • dekking kosten gerechtsdeskundige geneesheer medische expertise
  • dekking kosten raadgevend geneesheer
 • U geniet via de rechtsbijstandverzekering ook van de vrije keuze van advocaat, die u zelf kiest
 • U heeft er dan ook alle belang bij om een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, indien u hierover nog niet beschikt via de familiale verzekering.
 • Bij wet van 22.04.2019 werd met ingang van 01.09.2019 een fiscaal-vriendelijke rechtsbijstandsverzekering met 40% aftrekbaarheid van de premies met een maximum van 310,00 € ingevoerd.