Brusselsesteenweg 346C bus 1 - 9090 Melle   markey@advocura.be 09 362 72 56

Bankfraude-Phishing-Smishing :

Phishing of smishing is het vissen naar inloggegevens en persoonsgegevens van gebruikers via de verzending van berichten.

Bent u het slachtoffer van niet toegestane betalingstransacties of debiteringen op uw bankrekening, ondermeer nadat u via een list van oplichters inloggegevens en persoonsgegevens heeft doorgegeven door te reageren op valse e-mails met logo van de bank of via een schermovername van uw computer bij een telefoongesprek, dan zijn de artikelen VII.43 en VII.44 van het Wetboek van Economisch Recht(WER) van toepassing.

Volgens artikel VII.43 WER dient de bank als betalingsdienstaanbieder de klant-betaler bij een niet-toegestane betalingstransactie onmiddellijk het bedrag van de niet toegestane betalingstransactie terug te betalen, in elk geval uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende werkdag na kennisgeving, uitgezonderd bij redelijke gronden tot fraude.

Volgens artikel VII.44 WER draagt de klant-betaler het verlies tot een bedrag van ten hoogste 50,00 € voor alle niet-toegestane betalingstransacties die voortvloeien uit het gebruik van een verloren of gestolen betaalinstrument of uit het onrechtmatig gebruik van dit betaalinstrument.

De klant draagt geen verlies indien de klant het verlies, de diefstal of het onrechtmatig gebruik niet kon vaststellen voordat een betaling plaatsvond ,tenzij fraude van de klant, of indien het verlies veroorzaakt is door het handelen of nalatigheid van een werknemer of agent van de bank.

In afwijking hiervan stelt artikel VII.44 WER dat de klant-betaler alle verliezen draagt inzake niet-toegestane betalingstransacties indien de klant-betaler frauduleus of opzettelijk heeft gehandeld of door grove nalatigheid één of meerdere verplichtingen niet is nagekomen.

De banken beroepen zich zeer vaak op de beweerde grove nalatigheid van de klant-betaler in een poging om te ontsnappen aan de onmiddellijke terugbetalingsverplichting, wat geleid heeft tot belangrijke uitspraken van hoven en rechtbanken die al herhaaldelijk de grootbanken ongelijk hebben gegeven door de nalatigheid van slachtoffers te goeder trouw, die in de val lopen van fraudeurs, niet als grove nalatigheid te beoordelen.

Bankrecht :

We staan met onze jarenlange ervaring in bankzaken tot uw beschikking om u deskundig te adviseren en bij te staan inzake woonkredieten, investeringskredieten, consumentenkredieten, wederbeleggingsvergoedingen-funding loss .