Bollebergen 2A/20 - 9052 Gent-Zwijnaarde   kristiaan.markey@everest-law.be 09 334 94 70

Medische fout is een fout door een medische behandeling door een zorgverstrekker, namelijk een arts, een verpleegkundige
of het paramedisch personeel, wanneer een normaal, zorgvuldig en omzichtig zorgverstrekker van dezelfde categorie,
geplaatst in dezelfde omstandigheden, deze tekortkoming niet zou hebben begaan.
(Cass. 25.10.1974, Arr. Cass. 1975,263) (Luik 10.09.1997, T. Gez., 1998-99,219)

advocaat medische foutAdvocaat Kristiaan Markey

Achtergrond en opleiding

Kristiaan Markey studeerde in 1984 af als licentiaat in de Rechten aan de KUL en in 1985 als licentiaat Criminologie aan de RUG. Hij is sinds 1984 advocaat aan de Balie van Gent.

Activiteiten

  • Als advocaat behandelt Kristiaan Markey vooral dossiers betreffende medische fouten, aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk recht, bankrecht, financieel recht, huur en handelsrecht.
  • Hij volgde talrijke opleidingen en studiedagen inzake medische fout.
  • Kristiaan Markey is in juni 2017 verkozen als Vicestafhouder van de Orde van Advocaten Balie Gent, na jarenlang te hebben gezeteld in de Raad van de Orde en als secretaris van de Raad.
  • Sinds 2014 is hij als een van de Gentse afgevaardigden lid van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB).
  • Voordien was hij van 2001 – 2003 Voorzitter van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, de socio-culturele beroepsvereniging van de Gentse advocaten.
  • Hij was van 2009 tot 2017 hoofdredacteur van het Tijdschrift Strop en Toga van de Gentse Orde van Advocaten.

Zo gaan wij te werk

Stap 1

bewijskrachtig dossier

BEWIJSKRACHTIG DOSSIER

stappen

Stap 2

zorg voor rechtsbijstandsverzekering

ZORG VOOR RECHTSBIJSTANDS-
VERZEKERING

stappen

Stap 3

advies over slaagkansen

ADVIES OVER SLAAGKANSEN

stappen

Stap 4

procedure met informatie

PROCEDURE MET INFORMATIE

Medische fout?

medische fout advocaat nodig

Lichamelijke schade?

lichamelijke schade